19:47 ICT Thứ tư, 26/09/2018
hoang sa - truong sa

Trang nhất » Giới thiệu

Hội Khoa học Kỹ thuật Biển Khánh Hòa - 17 năm hoạt động và phát triển (2000 – 2017)

Hội Khoa học Kỹ Thuật Biển Khánh Hòa được thành lập từ năm 2000, trực thuộc Liên Hiệp Các Hội KHKT tỉnh Khánh Hòa. Đến nay hội đã có 50 hội viên cá nhân và 12 hội viên tổ chức là các cơ quan, doanh nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Việt Nam là quốc gia biển, kinh tế biển của nước ta chiếm vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, Nghị quyết IX của Ban Chấp Hành Trung ương XX xác định tầm nhìn đến năm 2020 đã xác định “đất nước ta sẽ mạnh lên từ biển và làm giàu từ biển”. Hội Khoa Học Kỹ Thuật Biển tỉnh Khánh Hòa (gọi tắt là Hội Biển Khánh Hòa) là tổ chức xã hội tự nguyện của lực lượng khoa học, công nghệ, kinh tế và bảo vệ môi trường biển được thành thành lập năm 2000; Hiện nay Hội Biển Khánh Hòa có tổng số 50 hội viên, trong đó có 12 Hội viên tổ chức gồm Viện Hải Dương Học, Viện Nghiên Cứu Nuôi Trồng Thủy Sản III, Ban quản lý Vịnh Nha Trang, Cảng vụ Nha Trang, Đại Học Nha Trang, Học Viện Hải Quân, Công ty TNHH một thành viên VINALINES Nha Trang, Công ty TNHH NN Yến Sào Khánh Hòa, Chi Cục Biển Hải Đảo Khánh Hòa, Chi cục Bảo vệ môi trường Khánh Hòa, Công Ty CP Du Lịch Long Phú, Công ty TNHH Một thành viên VINPEARL LAND và 39 Hội viên cá nhân. Năm 2013, Hội đã tổ chức Đại Hội Đại Biểu nhiệm kỳ III (2013 – 2018), đã bầu ra Ban Chấp Hành, Ban Thường Vụ, Ban Kiểm Tra gồm 22 thành viên. Với vai trò tập hợp các cơ quan quản lý, cơ quan khoa học, trường đại học, đơn vị doanh nghiệp và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khoa học biển và kinh tế biển và bảo vệ môi trường biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, 16 năm hoạt động vừa qua, Hội Biển Khánh Hòa đã từng bước phát triển với tôn chỉ mục đích và nhiệm vụ trọng tâm của Hội là: - Tập hợp, đoàn kết lực lượng làm công tác khoa học, công nghệ, kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường biển thuộc mọi thành phần kinh tế và lĩnh vực hoạt động xã hội, điều hòa và phối hợp hoạt động của các hội viên để cùng nhau tiến hành các hoạt động nhằm phát huy tiềm năng trí tuệ của những người làm công tác khoa học, công nghệ, kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường biển trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác truyên truyền bảo vệ tài nguyên, môi trường biển đảo. - Tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội những vấn đề thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ, kinh tế và bảo vệ môi trường biển theo yêu cầu của Đảng và Nhà Nước nhằm góp phần xây dựng cơ sở khoa học cho việc hoạch định các chủ trương, chính sách, pháp luật và kế hoạch, dự án phát triển khoa học – công nghệ và kinh tế xã hội, tăng cường củng cố an ninh quốc phòng của Đảng và Nhà Nước. - Phổ biến huấn luyện kiến thức cho Hội viên, hướng dẫn hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ, chính sách của nhà nước và điều lệ Hội. - Tích cực góp phần vào sự nghiệp nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, nhất là việc đào tạo thế hệ trẻ và phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường biển cho quần chúng nhân dân. Với lực lượng tập hợp lực lượng đa ngành, với tôn chỉ mục đích rõ ràng Hội Biển Khánh Hòa có đủ khả năng phản biện xã hội, tư vấn, tham mưu có hiệu quả cho các cơ quan chức năng của Tỉnh Khánh Hòa những vấn đề liên quan đến khoa học công nghệ, kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường biển Việt Nam và tỉnh Khánh Hòa. Trong những năm qua, Hội Biển Khánh Hòa đã có nhiều hoạt động nghiên cứu phối hợp, phản biện xã hội kịp thời, có hiệu quả như: Dưới sự chỉ đạo và hỗ trợ của UBND Tỉnh Khánh Hòa, Hội Biển Khánh Hòa đã tổ chức thành công 2 Hội thảo: “Khai thác tiềm năng và xây dựng Vân Phong thành vùng kinh tế trọng điểm Quốc Gia” tại Nha Trang ngày 18/09/2003 và “Các giải pháp thúc đẩy kinh tế vùng Vịnh Vân Phong” tại Nha Trang vào ngày 15/06/2004; với sự tham gia của 51 cơ quan chức năng Trung ương và địa phương và 24 cơ quan báo chí trong và ngoài Tỉnh. Đã cung cấp một khối lượng thông tin tổng quát, khoa học của các ngành, các đơn vị đã có những nghiên cứu sâu và quy hoạch cho các hướng phát triển tại khu vực Vịnh Vân Phong; Tìm và đề xuất các giải pháp nhằm xúc tiến nhanh sự phát triển kinh tế vùng vịnh Vân Phong. Giải pháp lớn đã được đề ra tại Hội thảo là: Nhanh chóng hoàn thành các thủ tục pháp lý để Vân Phong nhanh chóng chính thức là một khu kinh tế mở với các cơ chế, chính sách rất ưu đãi. Sự ưu đãi này không nhằm mục tiêu cạnh tranh với các cảng nội địa mà chủ yếu là cạnh tranh với các siêu cảng trung chuyển quốc tế (TCQT) truyền thống của khu vực, giành lại phần của Việt Nam đã bị mất bấy lâu nay và giành thêm một phần nữa nhờ ưu thế của Vân Phong với các siêu cảng nói trên. Hội Biển Khánh Hòa cũng đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Nha Trang - BQL Vịnh Nha Trang… thực hiện các nhiệm vụ khảo sát, điều tra, nghiên cứu thử nghiệm, đề xuất các giải pháp quản lý, khai thác, bảo tồn, phát triển bảo vệ môi trường biển. Các hoạt động nổi bật như sau: Công tác phối hợp triển khai thực hiện các dự án, đề án, nhiệm vụ chính: Đánh giá khả năng và xây dựng phục hồi rạn san hô khu vực Thủy Triều Khánh Hòa (Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, năm 2011); Nghiên cứu cơ sở khoa học để bảo vệ đa dạng sinh học Vịnh Bình Cang-Nha Phu (Sở Khoa học và Công nghệ, năm 2012); xây dựng Bộ bản đồ nhạy cảm đường bờ tỉnh Khánh Hòa phục vụ công tác ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Khánh Hòa (Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, năm 2013); Đánh giá tác động của nghề khai thác tôm hùm giống đến cảnh quan môi trường và nguồn lợi thủy sản Vịnh Nha Trang (Sở Khoa học và Công nghệ, năm 2014); Tham gia thực hiện dự án Quản lý bền vững rạn san hô huyện Ninh Hải – Ninh Thuận do Viện Hải dương học chủ trì. Khảo sát đa dạng sinh học trong Khu bảo tồn biển Vịnh Nha Trang (UBND thành phố Nha Trang - Ban quản lý Vịnh Nha Trang chủ trì, năm 2015-2016) đã đánh giá được hiện trạng, xu thế, tác động và đề xuất giải pháp để xây dựng lại kế hoạch quản lý, điều chỉnh lại phân vùng Vịnh Nha Trang. Trong năm 2014-2015, Hội Biển Khánh Hòa đã tham gia vào dự án Greenfin do Viện Hải Dương Học chủ trì (Dự án quốc tế Green Fin góp phần cải thiện các hoạt động về lặn biển tại Việt Nam và quản trị đại dương với Bộ Luật ứng xử GF được áp dụng đối với các chính sách quản lý tài nguyên và du lịch). Việc bảo vệ các rạn san hô, thảm cỏ biển, nơi cư trú của các loài và đa dạng sinh học cũng đang rất cần có những giải pháp bảo vệ hữu hiệu như cách ứng xử của con người với môi trường. Dự án đã tuyên truyền cho các cơ sở kinh doanh du lịch lặn biển tại Nha Trang và phát các poster, tờ rơi cho du khách bộ quy tắc ứng xử với môi trường khi tham gia hoạt động du lịch biển đảo. Hội Biển Khánh Hòa đã có nhiều tham luận được đánh giá cao trong các Hội thảo khoa học như: “Tầm nhìn phát triển kinh tế Biển Việt Nam” tổ chức tại Hà Nội với các tham luận “Cơ sở khoa học phục vụ quản lý các ngành kinh tế Biển Việt Nam” và “Tiềm lực phát triển kinh tế Biển Việt Nam”; Hội thảo “Phát triển du lịch bền vững trong chiến lược Biển Khánh Hòa” có báo cáo về Bảo vệ môi trường biển trong phát triển du lịch Biển Khánh Hòa. Hội thảo “Quy hoạch phát triển và bảo vệ biển đảo Việt Nam” tổ chức tại Vũng Tàu... Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các thành viên của Hội Biển Khánh Hòa và quần chúng nhân dân cũng đã được chú trọng: đã tham gia tổ chức các hoạt động tuyên truyền về môi trường và bảo vệ chủ quyền biển đảo nhân dịp Tuần Lễ Biển và Hải Đảo Việt Nam và ngày Môi trường thế giới hàng năm. Tham gia tích cực trong Festival biển 2015 tổ chức tại Nha Trang, Viện Hải dương học, Công ty CP du lịch Long Phú, Công ty TNHH MTV NGK Yến sào Khánh Hòa đã được giao các nhiệm vụ tham gia Festival, trong đó Viện Hải dương triển lãm với chủ đề Trí thức đồng hành cùng tình yêu biển đảo. Về nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, diễn đàn tri thức, các thành viên của Hội có nhiều bài báo đăng trên các tạp chí thông tin khoa học như Kinh tế Biển Việt Nam trong quá trình hội nhập; các bài liên quan đến an ninh - chủ quyền biển đảo của đất nước nhất là 2 quần đảo Trường Sa - Hoàng Sa, phát triển kinh tế biển, đảo thích ứng với biến đổi khí hậu; các bài về các vấn đề phát triển kinh tế biển và bảo vệ môi trường biển trong Bản tin Khoa Học và Cuộc Sống (do Liên Hiệp các Hội KH và KT tỉnh Khánh Hòa phát hành); Bản tin Tài nguyên Môi trường do Sở Tài nguyên và Môi trường phát hành. Năm 2014 – 2015, Viện Hải Dương Học đã tổng hợp được các bài viết của các thành viên trong Hội Khoa Học Kỹ thuật Biển Khánh Hòa để xuất bản 2 số chuyên đề về Vịnh Vân Phong và Vịnh Nha Trang trong Tuyển Tập Nghiên Cứu Biển của Viện Hải Dương Học. Hai chuyên đề này đã tổng quan được các số liệu về điều kiện tự nhiên, môi trường, nguồn lợi sinh vật của vịnh Vân Phong và Nha Trang, các số liệu này sẽ là cơ sở khoa học giúp các nhà quàn lý trong việc hoạch định chính sách khai thác và phát triển hai vịnh vịnh biện Nha Trang và Vân Phong một cách hiệu quả và bền vững. Qua 17 năm hoạt động Hội biển Khánh Hòa đã có một số đóng góp nhất định cho hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa và sự hoạch định chính sách phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường biển của tỉnh. Trong tới Hội Biển Khánh Hòa định hướng theo các nhiệm vụ trọng tâm đưới đây: 1. Tăng cường công tác phổ biến khoa học công nghệ, khuyến khích và có cơ chế hỗ trợ phù hợp để các hội viên tăng cường công bố các tài liệu khoa học phục vụ cho phát triển bền vững ở tỉnh Khánh Hòa. 2. Xây dựng mô hình liên kết giữa các nhà khoa học và doanh nghiệp trong đề tài khoa học về quản lý và phục hồi hệ sinh thái cho mục tiêu phát triển du lịch bền vững. 3. Tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững tài nguyên biển đảo. 4. Tích cực tham gia các hoạt động của Liên Hiệp các Hội KHKT Tỉnh Khánh Hòa tổ chức; đặc biệt chú trọng công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội.PGS. TS. Võ Sĩ Tuấn - Chủ tịch Hội KHKT Biển tỉnh Khánh Hòa
 

Video Phóng sự

Giữ lấy nguồn gen quý

Giữ lấy nguồn gen quý

Đã xem: 115
22/03/2018
Chào mừng “ Ngày trái đất 22/4

Chào mừng “ Ngày trái đất 22/4

Đã xem: 223
23/04/2018

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 12


Hôm nayHôm nay : 55

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2589

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 133104